COVID-19 ATBALSTAM

Valstī ir izvirzītas vairākas prasības, lai veselības iestāde piedalītos vakcinācijas procesā (vakcīnas pasūtīšana, loģistika, vakcinācijas organizēšana, vakcinācijas fakta fiksēšana, APANS talona izveide, atskaites u.c.). Lai nodrošinātu pilnvērtīgu vakcinācijas procesu, aicinām izvēlēties SmartMedical risinājumu, kas ir apstiprināts LR Veselības ministrijā un NVD, kā arī nodrošina operatīvu un automatizētu datu pārbaudi un apmaiņu ar e-veselība.

-Iedzīvotāju vēlmes vakcinēties reģistrēšana (dati automātiski tiek nosūtīti uz ManaVakcīna.lv);
-Pieejamo pieraksta laiku (kalendāru) publicēšana ManaVakcīna.lv;
-Pacienta reģistrācija pierakstu kalendārā uz noteiktu laiku, statusa pārbaude (prioritārā grupa/ 1. pote/ 2.pote/ aktīvs pieraksts);
-Vakcinācijas fakta reģistrācija, izmantojot šablonus un datu apmaiņa ar e-veselība;
-Automātiska APANS talona ģenerēšana, pārbaude un nosūtīšana VIS PANDA;
-Vakcīnu pasūtīšana;

Lai saņemtu pilnu informāciju par SmartMedical sistēmas iespējām, apmeklējiet https://smartmedical.lv/piedavajums/smartmedical-pakas/ un https://smartmedical.lv/#uzzinat-vairak