Standarta piedāvājums

Piedāvājums jaunajiem klientiem

Katrs jauns klients var izmēģināt SmartMedical mēnesi bez maksas.
Pirmais rēķins tiks izrakstīts tikai pēc izmēģinājuma perioda beigām.

Starta

EUR 30mēnesī *
 • Līdz 3 lietotājiem
 • Norēķini ar e-Kvīts
  viena "kase"
 • Datu apmaiņa ar VVIS E-Veselība
 • Pieraksti pacientu portālā www.piearsta.lv
 • Veselības apdrošināšanas norēķini
 • Klientu atbalsts un jauninājumi
 • * EUR 25 mēnesī, maksājot par gadu

Pamata

EUR 50mēnesī *
 • Līdz 7 lietotājiem
 • Norēķini ar e-Kvīts
 • Datu apmaiņa ar VVIS E-Veselība
 • Pieraksti pacientu portālā www.piearsta.lv
 • Veselības apdrošināšanas norēķini
 • Klientu atbalsts un jauninājumi
 • Darba laiki un pieraksti
 • Pacientu datu bāze un vēsture
 • Datu apmaiņa ar NVD
 • Laboratoriju analīžu rezultāti
 • * EUR 40 mēnesī, maksājot par gadu

Optimālā

EUR 75mēnesī *
 • Līdz 15 lietotājiem
 • Norēķini ar e-Kvīts
 • Datu apmaiņa ar VVIS E-Veselība
 • Pieraksti pacientu portālā www.piearsta.lv
 • Veselības apdrošināšanas norēķini
 • Klientu atbalsts un jauninājumi
 • Darba laiki un pieraksti
 • Pacientu datu bāze un vēsture
 • Datu apmaiņa ar NVD
 • Laboratoriju analīžu rezultāti
 • Īsziņu izsūtīšana pacientiem
 • Zāļu verifikācija
 • * EUR 60 mēnesī, maksājot par gadu