Datu drošība

Esi pārliecināts par savu pacientu datu drošību

Esiet droši, ka, izmantojot SmartMedical, būsiet parūpējušies par savu pacientu personas datu aizsardzību – veidojot vidi, kas 100% atbilst paaugstinātas datu apstrādes aizsardzībai un Personas datu aizsardzības regulas prasībām (PDA modulis).Iegūstiet drošu pieeju sistēmai tiešsaistē un lietotāju atbalstu 24/7, kas parūpēsies par datu drošību un aizsardzību arī negaidītās situācijās.

Primārie drošības standarti ir saistīti ar (1) datu centra drošību, (2) drošu pieslēgšanos sistēmai un (3) drošu lietotāju tiesību piešķiršanas procedūru un tiesību nodalīšanu. SmartMedical atbalsta visas šīs prasības, rūpējas par datu drošību un aizsardzību, nodrošina lietotājiem datu aizsardzību dažādos līmeņos.

Pastāvīga datu centru uzraudzība un apsardze

Datu centra pastāvīga uzraudzība un apsardze. Pacientu personas dati glabājas serveros datu centrā, kuram nodrošināta īpaša uzraudzība, tostarp – izvietota videonovērošanas sistēma, kas fiksē notiekošo datu centra telpās un tā apkārtnē 24/7 režīmā (atbilstība Tier IV drošības standartiem); nodrošināta apsardzes un īpaša piekļuve dažādas nozīmes telpām, tostarp – izmantojot biometrijas piekļuvi – elektroniskās drošības sistēmas, kas veic personu verifikāciju un identifikāciju pēc fiziskajām īpašībām un rādītājiem.

Lietotāju tiesību nodalīšana

Izmantojot SmartMedical nodrošinātās iespējas, nozīmējiet atbildīgo sistēmas administratoru, veidojiet iestādē katram lietotājam atbilstošas tiesības pieejai un dabam sistēmā, piešķiriet indivduālas paroles, regulāri pārskatiet un atjaunojiet lietotāju tiesības. Paroles nozaudēšanas gadījumam radīta speciālā procedūra paroles mainīšanai – atkārtot iepriekšējo paroli nebūs iespējams, jo šī informācija ir šifrēta. SmartMedical sistēmā var noteikt īpašas prasības paroles veidam, izmantojamiem simboliem, simbolu skaitam un nomaiņas derīguma termiņam, kontrolējot paroles drošības līmeni.

Drošs savienojums ieejai sistēmā

Pieslēgumam tiešsaistē tiek izmantoti īpaši HTTPS un SSL protokoli, kas novērš trešo personu piekļuvi informācijas kanāliem. Tie ir datu drošības standarts, kas aizsargā datus kanālā starp lietotāja datoru un mājaslapu.

Pagaidu piekļuve datiem

Pēc pieprasījuma, lai saņemtu piekļuvi konkrētiem datiem, iestādes administrators var izsniegt pagaidu PIN kodu lietotājam, nosakot tā derīguma termiņu.

Informācija par pēdējām izmaiņām un to autoru

Tā kā visas darbības sistēma – informācija par lietotājiem, viņu veiktajām darbībām – fiksē žurnālā, lietotājam ir pilnīga kontrole par veiktajām izmaiņām ievadītajos datos.

Papildu jautājumu gadījumā lūdzam sazināties: info@smartmedical.lv, atbalsts@smartmedical.lv.