Vakcinācija

Nodrošina vakcinācijas procesa organizēšanu veselības iestādē.

Valstī ir izvirzītas vairākas prasības, lai veselības iestāde piedalītos vakcinācijas procesā (vakcīnas pasūtīšana, loģistika, vakcinācijas organizēšana, vakcinācijas fakta fiksēšana u.c.).

SmartMedical komanda sadarbībā ar LR Veselības Ministriju kļuvusi par vienu no dalībniekiem vakcinācijas pret COVID-19 procesa organizācijā Latvijā.
Lai atbalstītu Jūs ikdienas darbā un atvieglotu administratīvo slogu, aicinām pārvaldīt vakcinācijas procesu mūsdienīgi, ērti un ātri, izmantojot SmartMedical vakcinācijas moduli ar atbalstu Covid-19 vakcinācijas organizēšanai un kontrolei.

Vakcinācijas moduļa priekšrocības:

• SmartMedical Vakcinācijas Modulis pilnveidots ar mērķi atvieglot darbu veselības iestādei, strādājot vienotā sistēmā SmartMedical.
• Tas ērti izmantojams, plānojot, veicot, uzskaitot un kontrolējot pacientu vakcināciju.
• Modulis nodrošina operatīvu, automatizētu datu pārbaudi un apmaiņu ar e-veselība.
• Modulis atbalsta Valsts apmaksāto vakcīnu elektronisko pasūtīšanu SmartMedical.

Vakcinācijas procesa pārvaldība SmartMedical:

• Pacienta uzņemšana vakcinācijas rindā, statusa pārbaude;
• Pacienta reģistrācija SmartMedical pierakstu kalendārā uz noteiktu laiku, sms atgādinājums pacientam;
• Vakcinācijas plānošana (vakcīnas veids, deva, sērija, 1. vai 2.posms u.c.);
• Ieraksts pacienta ambulatorajā kartē (veselības stāvoklis, reakcija uz vakcināciju, slēdziens);
• Vakcinācijas fakta reģistrācija un informācijas apmaiņa ar e-veselība, unikāla numura piešķiršana;
• APANS talona automātiska ģenerēšana, pārbaude un nosūtīšana VIS PANDA;
• Atskaites;
• Veikto vakcināciju uzskaite un pacienta vakcinācijas vēstures elektroniska uzglabāšana.

Par pilnveidotā Vakcinācijas moduļa funkcionalitāti, pieslēgšanas kārtību un lietošanas noteikumiem rakstiet uz sales@smartmedical.lv