Datu apmaiņa

Datu apmaiņa tiešsaistē nodrošina iespēju ērti un bez raizēm vienotā vidē strādāt ar visām svarīgākajām ārējā sistēmām, tostarp – SmartMedical nodrošina datu apmaiņu ar E-veselības VVIS, NVD, visiem apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, ar E. Gulbja laboratoriju, NMS Laboratorijas, Centrālās laboratorijas sistēmām.

E-veselība un NVD datu apmaiņa

Vien ievadot pacienta personas kodu, saņemiet precīzus pacientu datus, veiciet e-darbnespējas lapu, e-recepšu izveidi, to nosūtīšanu un reģistrēšanu E-veselībā, turklāt, strādājiet draudzīgā, stabilā un ērtā saskarnē.

Tajā pat vidē bez liekas aizķeršanās fiksējiet darījumus par valsts apmaksātiem pakalpojumiem – to nodrošina datu apmaiņa ar NVD. Tāpat veidojiet NVD APANS, SPANS un ZPANS talonus, veiciet to uzskaiti, sagatavošanu nosūtīšanai uz VVIS, piesakiet nosūtījumu un saņemiet atbildi par valsts apmaksāto apmēru.

Laboratorijas:
Ērti noformējiet nosūtījumus un saņemiet rezultātus

Datu apmaiņa tiešsaistē ar E. Gulbja un Centrālās laboratorijas sistēmām nodrošina iespēju ātri, vienā darba vidē un pārskatāmā formātā (PDF fails) saņemt pacienta analīžu un izmeklējumu rezultātus. Veselības aprūpes iestādes, doktorāti un ārstu prakses SmartMedical sistēmā var saņemt arī NMS Laboratorijas pacientu izmeklējumu rezultātus. Tas ārstiem ļauj operatīvi novērtēt pamatrādītāju dinamiku pacienta organismā, noteikt vai koriģēt ārstēšanas kursu. Arī laboratorisko izmeklējumu nosūtījumus uz E. Gulbja laboratoriju iespējams noformēt elektroniski un pat saglabāt nosūtījumu iestatījumus ērti lietojamos šablonos.

Vairāk

Apdrošināšana:
Pārskatāmi norēķini veselības apdrošināšanai

Veselības apdrošināšanas gadījumos veiciet norēķinus un darījumu apstrādi tiešsaistē – SmartMedical nodrošina datu apmaiņu ar visām veselības apdrošināšanas sabiedrībām Latvijā. Risinājums piemērots ikvienai apdrošinātāju līgumiestādei: ārstu praksēm, klīnikām, slimnīcām, laboratorijām, aptiekām, optikas izstrādājumu iegādes vietām, rehabilitācijas un sporta centriem.

Polises un tās īpašnieka datu pārbaude, cenu salīdzinājums, seguma summas, klienta piemaksu aprēķins neaizņems ilgāk par 45 sekundēm. Saņemiet atskaites un noformējiet rēķinus elektroniski.

Vairāk