Norēķini

Izmantojiet modernāko norēķinu veidu – elektronisko kvīti

Izmantojiet elektronisko kvīti: tā ir kases čekam vai papīra kvītīm līdzvērtīgs maksājuma dokuments. E-kvīts ir Valsts ieņēmumu dienesta (VID) atzīts risinājums un pilnībā atbilst 95. un 96. MK noteikumiem. E-kvīts darījums noformējams jebkurā vietā un laikā mazāk kā 30 sekunžu laikā, un ja nepieciešams, darījuma informāciju var nosūtīt pacienta gada ienākumu deklarācijā. Tā kā oriģināls ir čeka elektroniskā versija, tā kopiju var drukāt (nepieciešamības gadījumā – vairākas reizes) un saglabāt PDF formātā un, ja nepieciešams, nosūtīt pacientam elektroniski.

Izmantojot e-kvīti, atvieglojiet darbu arī grāmatvedim: katra darījuma informācija saglabājas elektroniski un ir pieejama jebkurā brīdī; Finanšu, grāmatvedības pārskati, tajā skaitā “Dienas ieņēmumu atskaite” un “Atskaite par periodu” ir elementāri veidojamas un pieejamas elektroniski; viegli sagatavojams ceturkšņa pārskats par izlietotajiem e-kvīts numuriem iesniegšanai VID. Visi dati tiek ņemti no sistēmas un tajā saglabāti, nav jāievada informācija ar roku; nav nepieciešams Kases žurnāls, nav apgrozījuma ierobežojuma.

Veiciet ātrus un ērtus veselības apdrošināšanas norēķinus

Veiciet ātrus un ērtus veselības apdrošināšanas norēķinus: izmantojiet apdrošināšanas darījumu apstrādi tiešsaistē – to nodrošina automatizēta atlīdzību pieprasījumu apstrāde, kas aprēķina sniegtā pakalpojuma seguma summu un pacienta piemaksas apjomu. Iegūsiet īsāku polišu apstrādes un norēķinu noformēšanas laiku, precīzu piemaksu kalkulāciju. SmartMedical piemērota visām apdrošinātāju līgumiestādēm – ārstiem-speciālistiem, ārstu praksēm, klīnikām, slimnīcām, laboratorijām, aptiekām, optikas izstrādājumu iegādes vietām, rehabilitācijas un sporta centriem. SmartMedical veselības apdrošināšanas norēķinus izmanto visas Latvijas apdrošināšanas sabiedrības.

Fiksējiet valsts apmaksātos pakalpojumus un nefiskālos maksājumus

Bez liekas aizķeršanās fiksējiet darījumus par valsts apmaksātiem pakalpojumiem. Datu apmaiņa ar NVD nodrošinās, ka varat veidot NVD APANS, SPANS un ZPANS talonus, tos uzskaitīt, sagatavot nosūtīšanai uz VVIS, kā arī veikt nosūtījumu un saņemt atbildi par valsts apmaksāto apmēru.

Gadījumos, kad par pakalpojumu samaksa tiek veikta nefiskāli – ar pārskatījumu -, noformējiet avansa maksājuma darba ordera kvīti, veidojiet rēķinus jau saņemtiem pakalpojumiem, veiciet izlietoto līdzekļu uzskaiti pacienta kontā gadījumos, kad pacients maksā avansā summu kuru izlieto pēc tam.

Veidojiet ērtas un sev piemērotas atskaites

Vien ar dažiem taustiņu “sitieniem” iegūstiet pārskatāmas un sev piemērotas atskaites – vai tā būtu ārsta noslodze, sniegtie pakalpojumi, naudas uzskaite, apdrošināšanas pakalpojumu pārskats. Ērta apmaksas uzskaite ir pieejama neatkarīgi no apmaksas veida – tas bijis skaidras vai bezskaidras naudas maksājums, maksājums ar karti, norēķins veikts apdrošināšanas polises, NVD talonu ietvaros vai izmantojot citu norēķina veidu.