Pacientu reģistrācija

Reģistrējiet pacientus vienotā sistēmā, kontrolējiet apmeklējumu

Reģistrējiet pacientus ērtā un pārskatāmā speciālistu pieņemšanas laiku sarakstā, kurā vienlaikus var redzēt vairākus speciālistu darba grafikus. Izmantojiet konfliktu kontroli pierakstu kļūdu mazināšanai. Lietojiet īpašas krāsu atzīmes, lai piešķirtu statusu pacientu apmeklējumiem. Ja nepieciešams, varat pierakstus izdrukāt.

Atgādiniet par vizīti, nosūtot automātisku īsziņu

Atgādiniet pacientiem par pierakstu, vizīti, vai uzaiciniet uz atkārtoto apmeklējumu, nosūtot automātiski sagatavotu īsziņu. Turklāt izvēlaties – sūtīt īsziņu konkrētam pacientam vai kādai pacientu grupai; iespējams, atgādinājuma paziņojumu par zvanu pacientam vēlaties, lai saņem arī reģistratūras darbinieks vai ārsta palīgs. Kontrolējiet īsziņas teksta garumu, saņemiet pārskatāmu īsziņu bilanci, izsūtīšanas statistiku un atskaiti.

Ērti gatavojiet apmeklējuma atskaites

Atskaites par pacientu apmeklējumu – tas būtu pie viena vai pie vairākiem speciālistiem dienas, nedēļas vai mēneša garumā – sagatavojiet uzreiz vai vēlāk. Ja nepieciešams, iegūstiet informāciju par pacienta parādiem un neierašanās gadījumiem, veicot jaunu pierakstu.

Saņemiet un uzglabājiet pilnīgus pacientu datus

Piekļūstiet ārējām datubāzēm, iegūstot pacientu informāciju no E-veselības vai NVD sistēmas. Piekļūstiet pacienta kontaktinformācijai, ārstēšanas datiem un ārstēšanas vēsturei atbilstoši likumdošanai un atbilstoši visām datu drošības prasībām.