Zāļu verifikācija

Zāļu verifikācijas sistēma – veselības iestādēm un vairumtirgotājiem

Iestādēm, kuras ir tiesīgas un piegādā zāles Latvijas iedzīvotājiem, SmartMedical sasaiste ar Latvijas Zāļu verifikācijas sistēmu (LZVS) nodrošina medikamentu drošības pazīmju verifikāciju. Veselības aprūpes iestādē verificē un dzēš unikālo identifikatoru tiem medikamentiem, kas ir piegādāti no zāļu ražotāja/vairumtirgotāja. Šīm iestādēm jāverificē arī to medikamentu iepakojumi, kurus lieto pacientu ārstēšanai, ja vien zāles nav pirktas aptiekā. Medikamentu drošuma pazīmju verificēšana iespējama jebkurā laikā, kad zāles atrodas veselības aprūpes iestādes valdījumā.

Zāļu verifikācijas modulim ir divas versijas: versija ārstniecības iestādēm un versija zāļu vairumtirgotājiem. Ārstniecības iestādēm, kuras jau lieto SmartMedical savā ikdienā, zāļu verifikācijas funkcionalitāte var tikt pieslēgta kā papildu modulis esošai sistēmai. Ārstniecības iestādes, kuras strādā ar citām sistēmām, kā arī zāļu vairumtirgotāji var izmantot SmartMedical Zāļu verifikācijas sistēmu autonomi kā atsevišķu moduli.

Zāļu ražotāji un vairumtirgotāji verificē medikamenta unikālo identifikatoru, piegādājot zāles veselības aprūpes iestādēm vai aptiekām. Savukārt aptiekā drošuma pazīmes verificē un unikālo identifikatoru dzēš brīdī, kad zāles tiek piegādātas pacientam.