Aicinām pieslēgt attālinātas konsultāciju iespējas SmartMedical

25. marts, 2020

Ievērojot ārkārtas situāciju saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību, aicinām pieslēgt attālinātu konsultāciju iespējas ar pierakstu portālā www.piearsta.lv. Ārkārtas situācijas laikā pakalpojuma konfigurēšanu un pieslēgšanu mūsu klientiem nodrošināsim bez maksas.

Pieslēdzot attālinātas konsultācijas, pacientiem ir nodrošināta iespēja jebkurā diennakts laikā pieteikties vizītei tiešsaistē (www.piearsta.lv) ārsta kalendārā norādītajā periodā, veikt priekšapmaksu, apmaksāt pakalpojumu, izmantojot kredītkarti, bankas viedkarti vai Swedbank internetbanku. Pierakstā rezervētajā laikā ārsts piezvanīs pacientam uz norādīto telefona numuru un sniegs attālinātu konsultāciju. Savstarpēji vienojoties, ārsts un pacients var izmantot arī video zvanu rīkus Zoom, Skype, Whatsapp.

Lai pacienti ātrāk uzzinātu par iespēju konsultācijai pieteikties attālināti, aicinām viņus informēt par to – nosūtot īsziņas, ievietojot informāciju jūsu iestādes mājas lapā, izvietojot informāciju redzamā vietā iestādē. Materiālu sagataves, lai informētu pacientus par iespēju izmantot e-pierakstu, pieejamas mūsu atbalsta vietnē.

Kā parasti, arī attālinātu konsultāciju gadījumā jūsu ārstniecības iestādei saglabājas visas pārējās SmartMedical iespējas, tajā skaitā (bet ne tikai) sasaiste ar e-Veselības un NVD sistēmām, datu apmaiņa ar laboratorijām, iespēja noformēt e-recepti, darba nespējas lapu, nosūtījumu, izrakstu, ārsta konsultācijas slēdzienu, arī izsniegt e-kvīti par attālināto konsultāciju un nosūtīt to pacientam uz e-pastu.

Kas jādara, lai pieslēgtu attālinātu konsultāciju iespējas?
Lai atvieglotu attālinātu konsultāciju sākšanu jūsu iestādē šajos ārkārtas apstākļos, nepieciešamo SmartMedical konfigurēšanu palīdzēs veikt mūsu Tehniskā atbalsta speciālisti. Te var noskatīties vebināra ierakstu: kā SmartMedical sagatavot ārsta attālinātam darbam.

Lai pacientiem nodrošinātu pierakstu tiešsaistēpacientu portālā www.piearsta.lv, lūdzam aizpildīt formu, norādot informāciju par iestādi, ārstiem, pakalpojumiem un pieņemšanas laikiem, kuri būs pieejami pierakstam tiešsaistē (anketa lejuplādējama).

Pieteikties lūdzam elektroniski, rakstot Tehniskā atbalsta dienestam: atbalsts@smartmedical.lv.

SmartMedical atbalsta vietnē pieejamas detalizētas instrukcijas, kā sākt lietot e-Pierakstus portālā www.piearsta.lv.
Tajā skaitā:

Kā notiks attālināta konsultācija?
Pacients, pierakstoties pie speciālista portālā www.piearsta.lv, izvēlas ārstu un pakalpojumu “Attālinātā konsultācija” vai “Attālinātā maksas konsultācija”, veic tās apmaksu, ja nepieciešams. Pēc darījuma veiksmīga apstiprinājuma SmartMedical terminālā, sadaļā Pieraksti, konkrētā speciālista kalendārā parādīsies pieteiktais pieraksts ar telefona ikonu. Pieraksta piezīmēs ārstam būs redzama visa nepieciešamā informācija: pacienta vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs, e-pasta adrese, pakalpojuma nosaukums un apmaksātā summa. Rezervētajā pieraksta laikā speciālists zvanīs pacientam uz Pieraksta piezīmēs norādīto telefona numuru, un sniegs attālināto konsultāciju. Savstarpēji vienojoties, iespējams izmantot arī video saziņas rīkus kā Zoom, Skype, citus

Maksa par attālināto konsultāciju iespēju izmantošanu
Attālināto konsultāciju iespējas izmantošana neietekmēs jūsu SmartMedical lietošanas mēneša izmaksas. Norēķins par šo pakalpojumu starp Blue Bridge Technologies (BBT) un jūsu iestādi notiks atsevišķi, un tikai gadījumā, ja būs izveidots pieraksts un veikts maksājums. Mēneša sākumā tiks sagatavos un jums nosūtīts pārskats par darījumiem iepriekšējā mēnesī. Uz tā pamata tiks pārskaitītas veiktā priekšapmaksa, atrēķinot pakalpojuma komisijas maksu. Šo sadarbību regulēs papildus līgums, ko piedāvāsim noslēgt aktivizējot pakalpojumu.

Bez tam Nacionālais Veselības Dienests plāno papildināt pakalpojumu klasifikatoru ar jauniem pakalpojumiem: Attālināta balss konsultācija un Attālināta video konsultācija, kuru kodus varēs noradīt APANS talonā.

* Paraugs pakalpojuma aprakstam
Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams apmeklēt ārstu / speciālistu klātienē, ir pieejama attālināta maksas konsultācija, lai:

  • pārrunātu saņemtos analīžu rezultātus;
  • pārrunātu veiktos izmeklējumus;
  • pārrunātu speciālistu slēdzienus,

    kā arī gadījumos, ja:
  • ir problēmas ar nozīmēto medikamentu lietošanu;
  • nepieciešams kopīgi ar ārstu pieņemt lēmumu par tālāko ārstēšanos vai izmeklēšanas taktiku.

Reģistrējot pierakstu, jāveic pakalpojuma apmaksa EUR XX,XX. Ārsts ar jums sazināsies  izvēlētajā laikā. Konsultācijas ilgums: 15 minūtes (laiks, ko nodrošinās ārsts).
Pakalpojumu sniegšanas ilgums (attālinātajām maksas konsultācijām parasti pietiek 15 minūtes).