Fokusā pacientu datu droša apstrāde: atskats uz pagājušo SmartMedical semināru

25. maijs, 2018

23. maijā notika ilgi gaidītais SmartMedical seminārs “Personas datu aizsardzības regula: Kā sagatavoties veselības aprūpes iestādēm, kas ikdienā izmanto SmartMedical datu apstrādei?” Semināra mērķis bija informēt SmartMedical klientus (veselības aprūpes iestādes un ārstu prakses) par praktiskiem soļiem fizisko personu datu aizsardzībai un iepazīstināt esošus SmartMedical lietotājus ar plānotiem jauninājumiem sistēmā pacientu datu drošības līmeņa paaugstināšanai. Pasākumā klātienē piedalījās 48 dalībnieki no 33 ārstniecības iestādēm un ārstu praksēm. Daudzi pārstāvji skatījās semināra tiešraidi SmartMedical youtube kanālā, kas liecināja par tēmas aktualitāti.

Semināru atklāja Jānis Rancāns (Blue Bridge Technologies valdes priekšsēdētājs), savā uzrunā uzsverot tēmas nozīmīgumu veselības aprūpes jomā un daloties ar novērojumiem maija mēnesī citu uzņēmumu komunikācijā ar klientiem sakarā ar regulas stāšanos spēkā.

Seminārā pirmajā daļā Leonīds Paturskis (Blue Bridge Technologies valdes loceklis) pārstāvot SmartMedical, izteica viedokli par datu aizsardzības regulas pamatnostādnēm, izaicinājumiem tās ieviešanā un izskatīja iespējamus pasākumus regulas prasību izpildei un pacientu datu drošībai veselības aprūpes jomā. Savā runā Leonīds Paturskis īpašu uzmanību pievērsa elektroniskai pacientu datu apstrādei SmartMedical sistēmā, atgādinot dalībniekiem par sistēmā jau esošajām iespējām pacientu datu aizsardzībai, kas atbilst regulas prasībām. Viņš izskaidroja tiesiskos pamatojumus gan datu apstrādei SmartMedical sistēmā, gan SmartMedical datu apmaiņai ar ārējām sistēmām: PANDA, e-Veselības, Laboratorijas, Radioloģijas, Grāmatvedības un veselības apdrošinātāju sistēmām, kā arī portālu pacientiem Piearsta.lv. Prezentācijas noslēgumā Leonīds Paturskis padalījās ar gaidāmiem tuvākajā laikā sistēmas jauninājumiem, kas noteikti nodrošinās lietotājus ar pārvaldes rīkiem drošai pacientu datu apstrādei.

Turpināja SmartMedical semināru speciāli uzaicinātais personu datu aizsardzības speciālists – Gints Puškundzis, kas šobrīd sadarbojas ar vairākām ārstniecības iestādēm, sniedzot konsultācijas datu aizsardzības regulas jautājumos un pasākumos personu datu drošai apstrādei. Prezentācijas laikā viņš paskaidroja personas datu apstrādes principus veselības aprūpes jomā, fokusējoties uz pacienta tiesībām un sagaidāmām izmaiņām personas datu apstrādē sakarā ar regulas stāšanos spēkā. Noslēdzot prezentāciju, Gints Puškundzis dalījās ar vērtīgu informāciju no savas darba pieredzes par raksturīgākajiem ārstniecības iestāžu pārkāpumiem pacientu datu apstrādē un visbiežākajām pacientu sūdzībām Datu Valsts Inspekcijai uz ārstniecības iestādes personāla rīcībām ar pacientu datiem.

Semināra noslēgumā bija diskusija par dažādām situācijām, ar kurām sastopas ārsti un veselības aprūpes iestāžu darbinieki, apstrādājot pacientu datus SmartMedical sistēmā, kā arī komunicējot ar pacientiem apkalpošanas laikā.

Pēc semināra mēs joprojām turpinām saņemt jautājumus no mūsu klientiem un šobrīd strādājam pie atbildēm. Visas veselības aprūpes iestādes un ārstu prakses, kas ikdienā izmanto SmartMedical sistēmu pacientu datu apstrādei, saņems video ierakstus no semināra tiešraides. Pateicamies visiem mūsu klientiem par aktīvu dalību mūsu pasākumā. Jūsu ierosinājumi un jautājumi palīdz mūsu SmartMedical sistēmai attīstīties un pilnveidoties.

Ja Jums rodas papildus jautājumi, lūdzam sazināties ar mums: info@smartmedical.lv