Kā iesniedzami maksājumu apliecinājumi VID par bērniem vai citiem radiniekiem

16. marts, 2020

Martā nodokļu maksātāji, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, sākuši brīvprātīgi iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) gada ienākumu deklarācijas. Pirmo reizi attaisnoto izdevumu apliecināšanai par veselības pakalpojumiem tiek izmantots arī elektroniski sagatavota VID reģistrēta kvīts jeb e-Kvīts, kura tiek automātiski iekļauta fiziskās personas iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavē. Vienlaikus svarīgi zināt, ka kārtība attiecībā uz trešo personu, piemēram, bērnu attaisnoto medicīnas izdevumu apliecinājumiem atšķiras.

Automātiskā e-Kvīts piesaiste gada ieņēmumu deklarācijai notiek pēc personas koda. Taču bērni līdz 18 gadiem nav tiesīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju. 

Šajā situācijā lēmumu par to, kura nodokļu maksātāja ienākumu deklarācijā iekļaut bērna vai cita radinieka attaisnojuma dokumentus atmaksas saņemšanai, var pieņemt tikai ģimene pati. Tāpēc e-Kvītis, kuras noformētas ar bērnu vai radinieku rekvizītiem, šobrīd nevar tikt sasaistīta ar vecāku vai radinieku gada ienākumu deklarāciju automātiski pat, ja tā ir automātiski nosūtīta uz VID.

Tā kā pagaidām – e-Kvīts pakalpojuma sākotnējā posmā – vēl nav izlemts, kā (kuram no radiem, kā saņemto atļauju  utml.) automātiski bērna vai cita radinieka e-Kvīti pievienot citam nodokļu maksātājam, šī informācija arī neatspoguļojas gada ienākumu deklarācijas sagatavē. 

Kā rīkoties? Ja sniegts pakalpojums bērnam, pakalpojuma sniedzējam ir jāizsniedz e-Kvīts kopija izdrukas veidā vai elektroniski nosūtot uz e-pastu, lai tos varētu pievienot gada ienākumu deklarācijai līdzīgi, kā tas ticis darīts līdz šim.

Kopsavelkot – pagaidām iedzīvotājiem vēl nav pieejams elektroniskais pakalpojums, kas ļautu trešās personas e-Kvītis sasaistīt ar citas personas gada ieņēmumu deklarāciju automātiski. 

SmartMedical atbalsta dienests:
Tālr.: 27 880 015
atbalsts@smartmedical.lv