Kādiem medikamentiem un kas veiks zāļu unikālā identifikatora verifikāciju?

13. decembris, 2018

Pēdējo nedēļu laikā saņemam daudz jautājumu no ārstniecības iestādēm par Viltoto Zāļu verifikācijas regulas noteikumiem un medikamentu drošības pazīmju verifikācijas kārtību. Mēs apkopojam atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem un dalāmies ar šo informāciju ar Jums:

Kas veic zāļu unikālā identifikatora verifikāciju?

  • Zāļu ražotāji un vairumtirgotāji verificē medikamenta unikālo identifikatoru, piegādājot zāles veselības aprūpes iestādēm vai aptiekām.
  • Aptiekā drošuma pazīmes verificē un unikālo identifikatoru dzēš brīdī, kad zāles tiek piegādātas iedzīvotājiem.
  • Veselības aprūpes iestādē verificē un dzēš unikālo identifikatoru tiem medikamentiem, kas ir piegādāti no zāļu ražotāja/vairumtirgotāja. Medikamentu drošuma pazīmju verificēšana notiek jebkurā laikā, kad zāles atrodas veselības aprūpes iestādes valdījumā.

Vai ir jāveic medikamentu unikālā identifikatora verifikācija, ja veselības aprūpes iestāde izmanto medikamentus pacientu ārstēšanai?

  • Jā, veselības aprūpes iestādēm ir jāverificē to medikamentu iepakojumus, kurus lieto pacientu ārstēšanai.

Daudzas slimnīcas un veselības aprūpes iestādes piedāvā zāles no viena iepakojuma vairākiem pacientiem. Kad ir jāveic zāļu unikālā identifikatora verificēšana, ja viens pacients saņem tikai daļu no zāļu iepakojuma?

  • Ja pacients saņem tikai daļu no zāļu pakas, kuras unikālais identifikators nav dzēsts, drošuma pazīmi verificē un minēto unikālo identifikatoru dzēš, atverot paku pirmoreiz.

Kādiem medikamentiem ir jāveic unikālā identifikatora verifikācija saskaņā ar Regulu?

  • visiem recepšu zālēm un bezrecepšu medikamentiem ar omeprazolu. Izņēmums – recepšu zāles, kurus nedrīkst aprīkot ar drošības pazīmēm, sk. regulas 1. pielikumu

Vai regulas noteikumi paredz veselības aprūpes iestāžu/slimnīcu pienākumu deleģēšanu medikamentu unikālo identifikatoru verificēšanā zāļu vairumtirgotājiem?

Nē. Tomēr pastāv iespējamie scenāriji, kā zāļu vairumtirgotāji var palīdzēt veselības aprūpes iestādēm vai slimnīcām, medikamentu iepakojumu drošuma pazīmju verificēšanā (atsevišķi vienojoties savā starpā un slēdzot līgumu). Piemēram:

  1. Komplektējot medikamentu pasūtījumu veselības aprūpes iestādei vai slimnīcai, vairumtirgotājs var skenēt informāciju no medikamentu iepakojumiem un, apvienojot skenēto informāciju, iekodēt to. Atbildīga persona veselības aprūpes iestādē vai slimnīcā ar skenera un datora palīdzību (jābūt savienojumam ar Nacionālo repozitoriju) nolasa saņemto no vairumtirgotāja kodu un tālāk verificē medikamentu unikālos identifikatorus regulā noteiktajā kārtībā.
  2. Komplektējot medikamentu pasūtījumu veselības aprūpes iestādei vai slimnīcai, vairumtirgotājs var skenēt medikamentu iepakojumu unikālos identifikatorus un nosūtīt iegūto informāciju veselības aprūpes iestādei vai slimnīcai, lietojot drošus datu apmaiņas kanālus. Izmantojot saņemto informāciju, veselības aprūpes iestāde vai slimnīca verificē medikamentu iepakojumu drošības pazīmes regulā noteiktajā kārtībā.

Vairāk Latvijas Zāļu Verifikācijas Organizācijas mājas lapā:

https://www.lzvo.lv/jautajumi-un-atbildes/