Kases aparātu reforma: SmartMedical uzsāk pārrunas ar kases aparātu piegādātājiem par iespējamo integrāciju

18. aprīlis, 2018

Kā zināms, spēkā ir stājušies MK notiekumi Nr. 95 “Par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”. Noteikumi paredz, ka turpmāk drīkst lietot tikai sertificētus kases aparātus, hibrīda kases sistēmas un kases sistēmas. Tomēr jautājums par SmartMedical sasaisti ar kases aparātiem vai sistēmām bija atvērts ilgu laiku, jo kases aparātu izvēles iespējas mūsu klientiem līdz šī gada janvārim bija arvien nelielas un liela daļa tirgū pieejamo hibrīda kases aparātu vēl nebija atbilstoši sertificēti.

Atbalstot Jūs – mūsu SmartMedical klientus un gatavojot atbildes uz Jūsu jautājumiem par kases aparātu un kases sistēmu savienojamību ar SmartMedical sistēmu, Blue Bridge Technologies SIA (SmartMedical programmatūras izstrādātājs) pārstāvis – valdes loceklis Leonīds Paturskis pagājušajā nedēļā satikās ar Valsts Ieņēmumu Dienesta pārstāvjiem, lai noskaidrotu esošo situāciju ar kases aparātu/sistēmu sertifikāciju un nonāktu līdz efektīvākām integrācijas risinājumam. Pamatojoties uz apspriestām tikšanās laikā tēmām, mēs sniedzam Jums skaidrojumus uz jautājumiem un rekomendācijas par Jūsu iespējamiem soļiem:

Kādu kases aparātu vai sistēmu būtu jālieto Jūsu medicīnas iestādē? Mēs iesakām novērtēt veikto darījumu kopējo vērtību gadā un izvēlieties Jūsu gadījumam atbilstošo iekārtas kategoriju:

  • ja struktūrvienības apgrozījums ir mazāk nekā 350 000 EUR gadā, tad – jālieto kases aparāts ar elektronisko lenti un fiskālo moduli.
  • ja struktūrvienības apgrozījums ir vairāk nekā 350 000 EUR gadā, bet mazāk par 1 500 000 EUR gadā, tad – jālieto hibrīda tipa kases aparāts ar elektronisko lenti un fiskālās atmiņas moduli vai kases sistēmu.
  • ja struktūrvienības apgrozījums ir vairāk nekā 1 500 000 EUR gadā, tad ir jālieto kases sistēma.
kases-aparati-2018

avots: www.vid.gov.lv

Iepazīties ar sertificēto modeļu sarakstu var VID vienotajā datu bāzē “Reģistrētās nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces un iekārtas”: www.vid.gov.lv (sānu izvēlnē izvēlieties iekārtas kategoriju un nospiediet pogu atlasīt)

SmartMedical sistēma ir oficiāli reģistrēts datu operators Datu valsts inspekcijā. Tā palīdz uzskaitīt medicīnas pakalpojumu darījumus, bet nav un netiks sertificēta kā kases norēķinu sistēma.

Vai ir iespējama kases aparātu datu apmaiņa ar SmartMedical sistēmu? Sertificētie kases aparāti (ar fiskālās atmiņas moduli) šobrīd neatbalsta sasaistes iespējas ar ārējām sistēmām, tai skaitā SmartMedical. Līdz ar to šobrīd piedāvāt integrācijas iespējas šai iekārtu kategorijai nav iespējams.

Sertificēti UVS, UCS, BRIO hibrīda kases aparāti un kases sistēmas atbalsta iespējas veikt datu apmaiņu ar ārējām sistēmām, tāpēc šobrīd SmartMedical veic pārrunas par šīs iespējas realizāciju ar diviem kases aparātu un sistēmu piegādātājiem – UVS un UCS. Citu piegādātāju kases sistēmas (StrongPoint un CHD) vēl joprojām ir sertifikācijas procesā.

Kāda veida datu apmaiņu apstiprina Valsts Ieņēmumu Dienests starp hibrīda kases aparātiem vai kases sistēmām un tādām ārējām sistēmām kā SmartMedical? Darījumu datu primārais avots ir hibrīda kases aparāts vai kases sistēma, kas veido datus un nosūta informāciju par pakalpojumiem un cenām uz pieslēgto SmartMedical sistēmu.

Kā sasaistīt hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu ar SmartMedical sistēmu? 

Lai uzsāktu sasaistes procesu šobrīd Jums:

  1. jāizvēlas sertificēta hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas piegādātājs un modelis
  2. kopā ar SmartMedical speciālistiem:
    • jāizrunā izvēlēta sertificēta hibrīda kases aparāta vai sertificētas kases sistēmas datu apmaiņas iespējas ar SmartMedical un jāvienojas par sasaistes ieviešanas termiņiem;
    • jāparaksta papildus vienošanās pie SmartMedial nomas līguma par integrācijas pakalpojumu.