Kases čeks vai e-kvīts par sniegtajiem medicīnas pakalpojumiem?

20. decembris, 2018

Šonedēļ, 18. decembrī Ministru kabineta sēdē tika izskatīts jauns likumprojekts – MK noteikumu Nr. 96 grozījumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību. Tajā ir piedāvāts papildināt ierastos darījumu apliecinošos dokumentus (kases čekus un reģistrētas papīra kvītis), ar jaunu dokumenta veidu – elektroniski sagatavotu kvīti (e-kvīti) ar Valsts Ieņēmumu Dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ģenerētu numuru.

Izvēloties e-kvīti, saskaņā ar likumprojekta noteikumiem, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem būs jāiesniedz iesniegums Valsts Ieņēmumu Dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā par e-kvīšu numuru reģistrāciju.

Sniedzot medicīnas pakalpojumus un izrakstot e-kvīti, tam būs jāpiešķir viens no EDS sistēmā saņemtajiem numuriem un reizi ceturksnī jāiesniedz atskaite Valsts Ieņēmumu Dienestam par visiem izlietotiem numuriem. Tajā paša laikā Valsts Ieņēmumu Dienests būs jāinformē par elektroniski sagatavoto reģistrēto kvīšu datubāzes fizisko atrašanās vietu un jānodrošina piekļuve elektroniski sagatavoto reģistrēto kvīšu datiem, kurus būs jāglabā trīs gadus.

Tā kā daudzas ārstniecības iestādes un ārstu prakses izmanto savā ikdienā SmartMedical sistēmu, tai skaitā norēķinu uzskaitei un kontrolei, mēs sekojam līdzi izmaiņām likumdošanā un jau šobrīd gatavojamies nākotnes jauninājumiem sistēmā, kas nodrošinās pilnvērtīgu darbu ar e-kvītīm mūsu klientiem un noteikti palīdzēs veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem uzskaitīt pacienta iemaksas skaidrā naudā vai norēķinus ar banku kartēm un dāvanu kartēm likumprojektā paredzētajā kārtībā.

Mūsu plānos ir papildināt SmartMedical sistēmu ar šādām iespējām:

  • reģistrēt Valsts Ieņēmumu Dienestā piešķirtus e-kvīts numurus,
  • reģistrēt darījumus,
  • veidot ceturkšņa atskaites par izlietotiem numuriem iesniegšanai VID EDS sistēmā,
  • saņemt kases atskaiti par dienas apgrozījumu, naudas plūsmām un naudas atlikumiem,
  • izdrukāt e-kvīti ar VID EDS sistēmā reģistrēto numuru un izsniegt to pacientam.

Protams, šis likumprojekts un SmartMedical risinājums tikai top un mums būs jāiziet cauri vairākiem soļiem realizācijas gaitā, lai 2019. gadā piedāvātu Jums jaunu SmartMedical sistēmas pakalpojumu, kas elektronizēs kvītis un ceram, ka atvieglos ikdienas norēķinu uzskaites procesu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.

Aicinām Jūs pieteikties mūsu ziņām, lai arī turpmāk sekotu līdzi jaunumiem, tai skaitā par elektronisko kvīti:

http://eepurl.com/gmPzur