Piekrišanas forma personas datu nodošanai VID e-Kvīts izsniegšanas gadījumiem

24. oktobris, 2019

Veselības aprūpes darba devēju asociācija (VADDA) informē, ka Datu valsts inspekcija, Veselības ministrija, Finanšu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests saskaņojis paraugu apliecinājumam par personas datu nodošanu VID, ko ārstniecības var izmantot e – kvīts izsniegšanas gadījumos. Pielikumā – “Fiziskas personas (datu subjekta) rakstveida piekrišanas apliecinājuma personas datu nodošanai Valsts ieņēmumu dienestam” paraugs.

Jaunais e-Kvīts risinājums no šī gada sākuma ir kases čekam vai papīra kvītij līdzvērtīgs maksājuma apliecinājums par sniegto pakalpojumu jebkurā veselības aprūpes iestādē un ir ieguvums kā ārstam, tā pacientam. Ja ārsta gadījumā e – Kvīts ietaupa laiku un naudu, tad būtiskākais ieguvums  pacientam ir  iespēja, ja viņš to vēlas, izdevumus par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu automātiski iekļautu fiziskās personas iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavē. Iedzīvotājiem e – Kvīts gadījumā, lai izmantotu tiesības saņemt ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu, vairs nebūs jāglabā, jāskenē un ar roku jāievada čeki EDS: e – kvīts gadījumos tie uz VID tiks no sūtīti automātiski. Tomēr, lai dati varētu tikt nosūtīti VAD, pacientam jāsniedz piekrišana savu personas datu izmantošanai konkrētajam mērķim.

ej.uz/Piekrisanas_forma