SmartMedical ļauj ērti, bez kļūdām izrakstīt e-recepti pēc jebkuras zāļu aktīvās vielas nosaukuma

17. marts, 2020

No šī gada 1. aprīļa e-receptēs A saraksta kompensējamām zālēm ārstiem 70% gadījumos ir  jālieto zāļu starptautiski nepatentētais nosaukums (SNN) jeb aktīvā viela. Atbilstoši – SmartMedical klientiem nodrošināta iespēja šādas e-receptes veidot ērti un ātri, piesaistot zāļu formas, stipruma un devas informāciju.

Interesēties par SmartMedical:
http://bit.ly/smartmedical

Līdz ar nākamo SmartMedical atjauninājumu (pieejams no 23. marta) visiem esošajiem klientiem bez papildu maksas būs nodrošināta iespēja ērtā veidā izveidot kompensējamo medikamentu e-receptes bez papildus manuāla darba. Zāļu stiprumu un formu varēs arī nevadīt ar roku –  šīs vērtības SmartMedical piedāvās izvēlēties no atlases rezultātiem kompensējamo medikamentu sarakstā.

Ērta e-receptes izrakstīšana, mazāk kļūdu
Ikvienam tehnoloģiskajam risinājumam jāpalīdz lietotājam paveikt savu darbu labāk. Esam iestrādājuši SmartMedical papildus meklētājus, kas pēc aktīvās vielas izvēles piesaista pārējos svarīgos zāļu parametrus: stiprumu, devu, un iepakojuma formu – pilieni, tabletes, kapsulas utml.. Tādējādi, pirmkārt, tiek atvieglots ārsta un ārstniecības iestādes darbs, otrkārt, samazināta iespēja kļūdīties, kas pastāv pie manuālas vērtību ievades.

Pacientu ieguvums: novērsti pārpratumi aptiekā
Dažādo zāļu raksturlielumu izvēle un ievadīšana sistēmā ir ne vien laikietilpīgākais jaunā parauga e-receptes izrakstīšanas posms, bet arī rada biežāku iespējamību pieļaut cilvēciskas kļūdas. Gadījumā, ja receptes izrakstīšanā pieļauta kļūda vai manuāli ievadīta neeksistējoša vērtība, pacients zāles aptiekā saņemt nevarēs. Viņam atkārtoti būs jāvēršas pie ārsta, lai saņemtu jaunu recepti. Jaunā e-receptes izrakstīšanas iespēja SmartMedical sistēmā to novērš.

E-recepti iespējams izrakstīt pēc jebkuras zāļu sastāvā ietilpstošās aktīvās vielas – arī tad, ja zāļu sastāvā ir divas vai trīs aktīvās vielas. Lietotājam tiek attēloti visi iespējamie rezultāti, kas satur norādīto aktīvo vielu, un lietotājs viegli var izvēlēties zāles, kuru sastāvā ir vairāk nekā viena aktīvā viela.

Jaunā parauga e-recepte izrakstīšana integrēta ar e-Veselību
Pilnveidotā funkcionalitāte veiksmīgi notestēta arī sasaistē ar e-Veselības sistēmu. Ja SmartMedical sistēmā konstatēta kļūda e-receptes datos, tās dati netiek sūtīti uz e-Veselības sistēmu. Ārsts saņem detalizētu informāciju par tajā atrastajām nepilnībām. Gadījumos, kad no e-Veselības sistēmas saņemta informācija par neveiksmīgu e-receptes reģistrēšanu, Smart Medical sistēmā nepilnības iespējams ātri novērst un nosūtīt recepti atkārtoti.

Gadījumā, ja e-receptes izrakstīšanas brīdī ir pārtraukums e-veselības sistēmā – tā nav pieejama, SmartMedical izveidotā un saglabātā recepte automātiski tiks nosūtīta uz e-veselības sistēmu, tiklīdz sistēmas darbība tiks atjaunota

Vebināra ieraksts:
SmartMedical izrakstīt e-recepti pēc zāļu aktīvo vielu nosaukuma
https://bit.ly/vebinars1

E-receptes izrakstīšanas piemērs Smartmedical skatāms video šeit:
https://bit.ly/e-recepte-video

Detalizēts e-receptes izrakstīšanas apraksts SmartMedical atbalsta vietnē:
http://help.bb-tech.eu/home/integracija-ar-vvis-eveseliba/e-receptes/sadala-ipasas-receptes

Interesēties par SmartMedical:
http://bit.ly/smartmedical

SmartMedical atbalsta dienests:
Tālr.: 27 880 015
atbalsts@smartmedical.lv